Strona główna Klient Biura Urlop szkoleniowy – kiedy warto z niego skorzystać?
Urlop szkoleniowy – kiedy warto z niego skorzystać?
0

Urlop szkoleniowy – kiedy warto z niego skorzystać?

0
0

Podnoszenie kwalifikacji to ważny element pracy zawodowej. Nie zawsze jednak planowane kursy czy szkolenia idą w parze z odpowiednią ilością wolnego czasu, którego wymagają. Czym jest urlop szkoleniowy i komu przysługuje?

Nieustanny rozwój wpisany jest w naturę człowieka – dlatego też dla wielu z nas podnoszenie kwalifikacji i nabywanie nowych umiejętności jest jednym z kluczowych aspektów życia zawodowego. Zdobywanie wiedzy związanej z pracą, którą wykonujemy, powinno odbywać się oczywiście za porozumieniem z pracodawcą lub też z jego inicjatywy.

Co więcej, przepisy Kodeksu pracy jasno wskazują na to, że pracodawca powinien ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji oraz popierać tego rodzaju aktywność, a także nieustannie do niej motywować. Jest to korzystne zarówno z punktu widzenia przedsiębiorstw, jak i zatrudnionych w nim pracowników.

Urlop szkoleniowy – formalności

Urlop szkoleniowy należy się każdemu pracownikowi, który zatrudniony jest na umowę o pracę i za porozumieniem z pracodawcą pragnie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Przyznawany jest w dni, w które pracownik zazwyczaj pracuje, a za czas jego trwania przysługuje prawo do wynagrodzenia wtedy, kiedy efektem końcowym nauki (poza podniesieniem kwalifikacji) będzie zdanie jednego z egzaminów uwzględnionych w art. 103(2) Kodeksu pracy.

Co ważne, o urlop szkoleniowy wnioskuje sam pracownik w czasie, kiedy jego udzielenie jest zasadne. W praktyce oznacza to tyle, że niewykorzystany urlop po prostu nam przepada, ponieważ nie ma możliwości, aby był zaległy.

Urlop szkoleniowy może zostać przyznany zarówno jednorazowo, jak i w różnych odstępach czasu – jest to ustalane za porozumieniem stron. Niezależnie od umowy, ilość wolnych dni przyznanych pracownikowi jest ściśle określona ustawą i powiązana z rodzajem egzaminu, do którego zatrudniony przystępuje:

  • 6 dni – tyle dni wolnego przysługuje pracownikowi, który przystępuje do egzaminu eksternistycznego, maturalnego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  • 21 dni – na tyle dni płatnego urlopu szkoleniowego mogą liczyć pracownicy przygotowujący pracę dyplomową oraz przystępujący do jej obrony na ostatnim roku studiów.

Urlop szkoleniowy a obowiązki pracownika

Decydując się na umowę szkoleniową oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych za porozumieniem z pracodawcą, pracownik również musi wywiązać się z ściśle określonych obowiązków związanych z przebiegiem kształcenia. W przypadku złamania zasad związanych z pobieraniem dodatkowych, urlopowych świadczeń, pracodawca ma bowiem prawo zażądania zwrotu kosztów poniesionych na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracownika.

Dzieje się tak, kiedy pracownik nie kończy kształcenia i rezygnuje z nauki bez ważnej przyczyny lub po prostu nie przystępuje do podnoszenia kwalifikacji. Co ważne, pracownik objęty urlopem szkoleniowym nie może również zrezygnować z pracy bez wypowiedzenia oraz za wypowiedzeniem w okresie do 3 lat od ukończenia nauki. Warto również zaznaczyć, że jeżeli w tym czasie stosunek pracy zostanie rozwiązany z winy pracownika, także poniesie on koszty przeznaczone na opłacenie urlopu szkoleniowego.

ZOSTAW KOMETARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dołącz do naszego Biuletynu!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BrainSHARE IT sp. z o.o. oraz partnerów handlowych BrainSHARE swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia

Email marketing powered by FreshMail