Strona główna Firma Szkolenie na koszt pracodawcy – co trzeba o nim wiedzieć?
Szkolenie na koszt pracodawcy – co trzeba o nim wiedzieć?
0

Szkolenie na koszt pracodawcy – co trzeba o nim wiedzieć?

0
0

Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest ważnym czynnikiem motywującym pracowników i zwiększającym ich lojalność wobec firmy. Szkolenie na koszt pracodawcy to sytuacja win-win: przedsiębiorstwo zyskuje na rosnących kompetencjach zatrudnionych osób, a sami pracownicy zazwyczaj chętnie poszerzają wiedzę i zdobywają nowe umiejętności przydatne w wykonywaniu obowiązków zawodowych.

Szkolenie na koszt pracodawcy a przepisy

Zgodnie z obowiązującym Kodeksem pracy, za podnoszenie kwalifikacji zawodowych uznawane są takie czynności mające na celu zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy, które wynikają z inicjatywy samego pracodawcy lub są realizowane za otrzymaniem jego zgody.

Warto pamiętać, że jeżeli pracownik sam zdecyduje się na szkolenie i nie poinformuje o tym pracodawcy (lub też poinformuje ale propozycja szkolenia nie spotka się z jego zgodą), to takie działanie nie zostanie uznane za podnoszenie kompetencji zawodowych, a co za tym idzie, pracodawca nie będzie miał obowiązku pokrycia kosztów szkolenia oraz wywiązania się z innych ustawowych powinności, jak np. urlop szkoleniowy przyznawany na czas nauki.

Urlop szkoleniowy Urlop szkoleniowy – kiedy warto z niego skorzystać? Dowiedz się czym jest urlop szkoleniowy i komu przysługuje

Rodzaje szkoleń na koszt pracodawcy

Wyróżniamy 3 rodzaje szkoleń pracowniczych:

  • specjalistyczne:

inaczej zwane także stanowiskowymi. Są to kursy związane z poszerzaniem oraz aktualizacją wiedzy, które wynikają bezpośrednio ze specyfiki danego stanowiska

  • zawodowe (obowiązkowe):

do tego rodzaju szkoleń zaliczamy te, które są niezbędne do wykonywania danego rodzaju pracy i potwierdzają prawo do wykonywania zawodu

  • dodatkowe:

to pozostałe szkolenia, które również służą nabywaniu nowych kompetencji ale niezwiązanych ściśle z wykonywanym zawodem. Mogą to być także kursy hobbystyczne oraz te przyznane w formie nagrody/bonusu.

Szkolenie na koszt pracodawcy a czas pracy

Mimo że prawo oficjalnie przewiduje zaliczenie do czasu pracy tylko obowiązkowych szkoleń na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, to prawidłowe rozwiązanie tej kwestii leży głównie po stronie pracodawców.

W umowie zawieranej z pracownikami powinny znaleźć się wszelkie adnotacje związane z zaliczeniem do czasu pracy szkoleń, które odbywają się w porozumieniu z firmą. Nie ulega wątpliwości, że do tego rodzaju szkoleń zaliczane są przede wszystkim kursy mające na celu aktualizację wiedzy w ramach obecnie obejmowanego stanowiska oraz te, których rezultatem jest uzyskanie niezbędnych do wykonywania pracy uprawnień.

Szkolenie na koszt pracodawcy a wynagrodzenie szkoleniowe

Większość szkoleń zazwyczaj odbywa się w godzinach pracy, dlatego też na czas ich trwania pracownikom przyznawane jest zwolnienie. Co najważniejsze, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas, który poświęcił na poszerzanie wiedzy, a jego kwotę wylicza się na tych samych zasadach, co urlop wypoczynkowy.

Warto podkreślić, że pracodawca może sam przyznać dodatkowe świadczenia przysługujące pracownikom z tytułu szkolenia, w którym uczestniczą. Może to być np. pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania, transportu czy dodatkowych materiałów szkoleniowych.

ZOSTAW KOMETARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dołącz do naszego Biuletynu!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BrainSHARE IT sp. z o.o. oraz partnerów handlowych BrainSHARE swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia

Email marketing powered by FreshMail