Strona główna Klient Biura Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy – co będziesz mógł w nim załatwić?
Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy – co będziesz mógł w nim załatwić?
0

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy – co będziesz mógł w nim załatwić?

0
0

Rozważasz założenie działalności gospodarczej? Potrzebujesz zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS? Już wkrótce część spraw będziesz mógł załatwić szybciej niż dotychczas. Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie działać Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy.

Czym jest Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy?

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy będzie działał w ramach tzw. Konstytucji Biznesu, czyli pakietu opracowanego przez rząd z myślą o przedsiębiorcach. Część zmian zaproponowanych w ramach Konstytucji Biznesu już działa, a część – jak Punkt – zostanie uruchomiona z dniem 1 lipca 2018 r.

Działalność i zadania Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy zostały uregulowane w Ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Zgodnie z przywołaną ustawą Punkt na terenie Polski będzie realizował zadania pojedynczego punktu kontaktowego (art. 6 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym). Komunikacja z przedsiębiorcami będzie odbywać przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Zmiany w CEIDG 2018 Pierwsze zmiany w CEIDG już w 2018 r. – o czym warto wiedzieć?

Aktualnie przedsiębiorcy, którzy chcą zapoznać się z najważniejszymi nowościami w prawie, mogą skorzystać z serwisu informacyjno-usługowego stworzonego z myślą o nich – Biznes.gov.pl. Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy ma być jego dopełnieniem.

Co załatwisz w Punkcie?

Zadania, które będą realizowane przez Punkt, są szerokie. W jednym miejscu uzyskasz informacje m.in. na temat:

  • zakładania, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej,
  • sposobów i warunków dostępu do publicznych baz danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców,
  • środków prawnych, z których można skorzystać w przypadku sporu między organem a przedsiębiorcą lub konsumentem,
  • danych kontaktowych stowarzyszeń i organizacji, które udzielają pomocy przedsiębiorcom lub konsumentom,
  • praw i obowiązków zarówno pracodawców, jak i pracowników,
  • zawodów regulowanych na terenie Polski,
  • postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, w tym należnych opłat i wymaganych dokumentów,
  • świadczenia usług transgranicznych.

Niektórzy przedsiębiorcy systematycznie występują do:

  • ZUS-u o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • urzędu skarbowego o zaświadczenie o niezaleganiu z realizacją zobowiązań podatkowych.

Od lipca 2018 r. Punkt będzie umożliwiał wysłanie drogą elektroniczną wniosku o wydanie takich dokumentów. To znaczne ułatwi procedurę pozyskiwania potrzebnych zaświadczeń i jednocześnie skróci czas oczekiwania na odpowiedź.

O czym pamiętać?

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy nie będzie prowadził doradztwa w indywidualnych sprawach – przedsiębiorcy otrzymają jedynie ogólne informacje na temat np. prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski lub wskazówki, które instytucje państwowe rozwieją ich wątpliwości w danym zakresie. Jednocześnie w zadaniach Punktu leży informowanie właścicieli firm o istotnych dla nich wydarzeniach i terminach związanych z prowadzoną działalnością. Przekazywanie informacji będzie odbywać się przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

Aby złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu czy to z opłatą składek ZUS, czy też z podatkami, przedsiębiorca będzie musiał mieć dostęp do kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest bezpłatne.

ZOSTAW KOMETARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dołącz do naszego Biuletynu!

Księgowość, rachunkowość, finanse, przedsiębiorczość. Jeden wszechstronny biuletyn.

Email marketing powered by FreshMail